Özbekistan (İpek Yolunda Bir Mola)

2250 €

TUR PROGRAMI

İstanbul – Taşkent
Türk Hava Yolları ile saat 23:55’te Taşkent’e hareket.

Taşkent – Nukus
Saat 06:15’te Özbekistan’ın başkentine varış. Karşılamadan sonra şehir merkezine transfer. Bir otelde kahvaltının ardından, başkentin keşfi için hareket. İpek Yolu güzergahı üzerinde önemli bir ticaret durağı olmasına rağmen Taşkent görkemli şehirler Buhara, Semerkant ve Hiva’ya göre daha mütevazı bir geçmişe sahip. Şehir, Arapların, Samanilerin, Karahanlılar ve Moğol asıllı Hıtaylarının egemenliğine girdi. Timur zamanında, XIV. yüzyılda bir bilim, sanat ve ticaret merkezi olarak en parıltılı dönemini yaşadı. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Buhara Hanlığı tarafından ele geçirilen şehir, XVII - XVIII. yüzyıllarda Kazak ve Kalmuklar'ın denetimine geçmiş ve 1809 yılında Hokand Hanlığı topraklarına katılmış. Hokand Hanlığı'nın zayıflaması ile de, 1865 yılında Rus Çarlığı’nın eline geçti ve 1917 Devrimi’ninden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin bir parçası oldu. 1930 yılında Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti konumuna yükseldi. 1966 yılında yaşanan yıkıcı depremin ardından kent, büyük ölçüde yeniden inşa edilmiş. Geniş yolları, yeşil alanları, düzenli yerleşimi, sağlam altyapısı ile kent, Sovyet şehir planlamacılığının en önemli örneklerinden biridir. Taşkent, 1991’den beri de bağımsız Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkenttir. Şehir turu esnasında, XIX. yüzyıl sanat eserlerinin görülebileceği Uygulamalı Sanatlar Müzesi; Timurlenk'in etkileyici bronz heykeli ile Amir Timur Meydanı; Sovyet döneminde Lenin Meydanı olarak adlandırılan kentin en güzel havuzlarının yer aldığı Bağımsızlık Meydanı; Ali Şir Nevai (Navoi) Opera ve Bale Tiyatrosu binası ile görkemli Tiyatro Meydanı gezilecek yerler arasında. Gezinin ardından yerel bir lokantada öğle yemeğinden sonra havaalanına transfer. Seyahatin en kuzey noktası olan Nukus’a hareket. Uzbekistan Hava Yolları ile 1 saat 45 dakikalık bir uçuştan sonra Nukus’a varış. Karşılamanın ardından, otelimize transfer ve yerleşme. Akşam yemeği yerel bir restoranda. Geceleme otelde.

Taşkent - Nukus – Hiva
Sabah İpek Yolu’nun kalbi Özbekistan’a bağlı özerk bir bölge olan Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta gezinti: Karakalpak şair Berdakh’ın heykeli, belediye binası ve tiyatro göreceğiniz yerler arasında. Daha sonra, Nukus Müzesi’ni ziyaret. Bir kazı ekibiyle Karakalpakistan’a gelen İgor Savitsky adında bir arkeolog, ressam ve koleksyoncu, 1957’de Nukus’a yerleşir. Özbek ve Karakalpak sanatçılarının yanı sıra Sovyet yönetiminin sürgüne gönderdiği avangard sanatçılarının resimlerini ve diğer eserlerini toplar. Günümüzde, Savitsky’nin adını taşıyan Karakalpakistan Devlet Arkeoloji, Etnografya ve Sanat Müzesi, St. Petersburg’dan sonra en büyük Rus Avangard koleksyonunu barındırmakta. Bu son derece farklı ve etkileyici müze ziyaretinden sonra yerel bir restoranda öğle yemeği. Ardından, Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan, Ceyhun (Amu Derya) Nehri’nin döküldüğü Aral Gölü’nün güneyinde, Kızılkum ve Karakum çöllerinin arasında uzanan Harezm Bölgesi’ndeki vaha şehir Hiva’ya doğru yolculuk. Ahamenid İmparatorluğu'nun bir parçası olan Harezm’de İslam dini şehir, M.S. VII. yüzyılda Arapların eline geçince yayılmaya başlar. XI.-XIII. Yüzyıllar arasında Gazneliler ve Selçuklular zamanında çeşitli Türk boylarının Harezm’e gelip yerleşmeleri bölgenin Türkleşmesini sağlar. 1097 yılında Kutbeddin Muhammed'in, Sultan Sencer tarafından “Harezmşah” olarak Harezm valiliği görevine atanmasıyla, bölgede Harezmşahlar sülalesinin başladığı kabul edilir. XVI. yüzyılda Hiva Hanlığı’nın oluşmasıyla da bölgedeki hâkimiyet el değişir. Harezmşahlar ve Hiva Hanlığı dönemleri yeni başkent statüsüne kavuşan Hiva’nın altın çağını oluşturur. Rus saldırılarını geri püskürten Hive Hanlığı en sonunda 1873'te yenilerek Rusya'nın egemenliği altına girer. Bolşevik Devrimi'nden sonra diğer hanlıklarla birlikte Hiva Hanlığı da kaldırılarak yerine Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti kurulur ve Hiva şehride bu Cumhuriyetin merkezi yapılır.1924'te Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmasıyla politik önemini kaybeder. Hiva'ya varışı takiben tarihi şehir merkezindeki otelimize yerleşme. Akşam yemeği folklorik gösteriler eşliğinde eski bir medresede. Geceleme otelde.

Hiva – Buhara
Binlerce yıllık geleneklerini hala koruyan insanların yaşadığı çölün kapısı Hiva şehri İpek Yolu üzerindeki en önemli duraklardan birisidir. Gün boyunca, İpek Yolu üzerindeki en önemli duraklardan birisi olan Hiva'daki UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan büyüleyici güzellikteki İçhan Kalesi'nin yürüyerek keşfi. Hiva'nın kalbi olan tarihi İçhan Kalesi, çok iyi korunmuş ve yaklaşık 2.200 metre uzunluğundaki güçlü kerpiç surlarla çevrilidir. Günümüzde toprak rengi ve kızılın hakim olduğu bu kale, yeşil ve mavi çinilerle kaplı medreseler, camiler ve türbelerin parladığı, zamanın durduğu Orta Asya’nın en büyük açık hava müzesidir. İç kalenin burçları ve dört ana kapısı bulunmakta: güney’de Taş Kapı, Batı’da Ata Kapı, Kuzey’de Bahçe Kapı ve XIX. yüzyıla kadar İpek Yolu'da en büyük köle ticaretinin yapıldığı ve tam bir curcunanın hâkim olduğu Doğu’daki Pehlivan Kapı. Eski Kale anlamına gelen Kunya Ark kompleksi, Seyid Alaaddin Türbesi, Muhammed Emin Medresesi, Cuma Camisi, Abdullah Han Kervansarayı ve Medresesi, Allakuli Han Medresesi ve Kapalı Çarşısı, Pehlivan Mahmud Türbesi, inşaatı bitirilemeyen 26 metre yükseklikteki görkemli Kalta Minor Minaresi, Hoca İslam Camisi ve Hiva’nın simgesi 45 metrelik Minaresi, Şirgazi Han Medresesi, Hiva Hanlarının yazlık sarayı Taş Avlu, köle pazarının kurulduğu kalenin doğu kapısı Palvan-Darvaza gezilecek yerler arasında. Öğle yemeği geziler esnasında yerel bir restoranda. Otelde akşam yemeğinden sonra Urgenç hava limanına transfer. İpek Yolu güney güzergâhı üzerinde bulunan, uçsuz bucaksız Kızılkum Çölü’nün zorlu koşullarını geçen kervanların umutla beklediği, çölün güney ucundaki yemyeşil vaha ve kutsal şehir Buhara’ya Uzbekistan Hava Yolları ile hareket. Bir saatlik bir uçuştan sonra, Buhara’ya varış ve şehir merkezindeki otelimize yerleşme. Geceleme otelde.

Buhara
Buhara, Sogdiana ve Maveraünnehir bölgeleri üzerinde iz bırakan tüm etkileri yaşamış. Sasaniler tarafından zulüm görmüş ve buraya sığınan Hıristiyanlar, Nasturiler, Budistler ve Manişeistlerle şehir önemli bir entelektüel ve din merkezi olmuş. İslâm’ın fethinden sonra, IX. yüzyılın ortasından X. yüzyılın sonuna kadar Samanîlerin başkenti olan Buhara, Fars şiirinin babası Ebu Abdullah Cafer Bin Muhammed Rudeki ve Buhara’nın saray kütüphanesinde okuyan ve Batı'da Avicenna adıyla tanınan en büyük İslam bilginlerinden olan filozof ve hekim Ebu Ali İbn Sina gibi prestijli şair ve âlimlere ev sahipliği yaptı. Uğradığı birçok istila şehri âdeta bir mimarlık müzesine dönüştürdü: 709 yılında Araplar; IX. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar yaşayan, Türk Tarihinin Orta Asya’daki temsilcisi olan ve İslamiyeti kabul ederek ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar; 1220 yılında Cengiz Han'ın orduları; 1370 yılında, Tatarlar orduları ile devletin sınırlarını Hindistan’dan Anadolu’ya kadar genişletmiş olan Timur… Buhara, Samanîler ve Karahanlılar zamanında ilk altın çağını yaşamış. Özbek Şeybaniler 1506 yılında Buhara'yı ele geçirdikten ve 1561'de yönetim imparatorluğunun merkezini yaptıktan sonra şehir, Buhara Hanlığı olarak anıldı. XVI. Yüzyılda ise, inşa edilen yeni ticaret merkezleri, kapalı çarşılar, kervansaraylar ve orta Asya’da sanatlarını zirveye taşıyan minyatür ressamları ile Buhara ikinci altın çağını yaşamış. Cengiz Han soyundan olmayan Mangitler 1747'de Buhara'yı işgal ederler. 1785 yılında Buhara Emirliği ilan edilir. Buhara, bir zamanlar barındırdığı 300 caminin bir kısmı artık yok olsa bile, geçmişinin tüm cazibesini koruyabilmiş geleneksel bir şehirdir. Sabah, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Buhara’nın kalbinin keşfi için hareket: Registan Meydanı; 1920 yılına kadar Buhara Hükümdarların ikamet ettikleri saray Ark Kalesi (İç Kale); Chor (Dört) Minare Medresesi; Kukeldaş Medresesi, Hanaka Medresesi, Nadir Divan Beyi Medresesi ve Nasreddin Hoca Heykeli’nin bulunduğu Lebi Havuz Kompleksi; Karahanlılar’dan kalma Orta Asya’nın en eski camisi Magaki Attari Camisi; Buhara’nın ruhani atmosferinin en fazla hissedildiği yer Poyi Kalo Meydanı; Karahanlılar tarafından yaptırılan 47 metre yüksekliteki görkemli Kalon Minare; Kalon Camisi; Miri Arap Medresesi; Timur’un torunun yaptırdığı Uluğ Bey Medresesi; Şeybaniler zamanında yaptırılan Abdülaziz Han Medresesi… Öğle yemeği geziler esnasında. Akşam yemeği yerel bir restoranda. Geceleme otelde.

Buhara
Buhara İpek Yolu üzerindeki şehirlerin bugün de en mistik havaya sahip olanı. “Eğer bir iyilik tohumu dikilirse, yedi yılda büyür ve yedi yüz iyiliğe vesile olur” sözünü söyleyen Bahauddin Nakşibendii Buhara’da yaşamış. Bir zamanlar gayrimüslimlerin içeri alınmadığı için hep gizemli bir kent olarak kalmış. Demiryolunun gelişine kadar “yasak şehir” diye anılmaktaydı. Kahvaltının ardından, yürüyerek Buhara tarihi merkezinin keşfine devam: Orta Asya'daki pişmiş tuğladan yapılmış ilk mimari yapı İsmail Samani Türbesi; Harezm mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Eyüp Çeşmesi; benzersiz süslemeleriyle Bolo Havuz Camisi; kubbeli çarşılar... Otelde öğle yemeği. Öğleden sonra ise Buhara’nın dışında yer alan önemli tarihi eserleri gezmek üzere yola çıkış: doğu ve Rus Mimarisi’nin izlerini taşıyan göz alıcı son Buhara Emiri’nin Yazlık Sarayı olan zarif “Sitora-i-Mokhi-Khosa”; Orta-Asya’da İslam dininin kökleşmesinde büyük rol oynayan sufi din adamı Bahauddin Nakşibendi Küllyesi ve türbesi (kutsal edilen kompleks hala bir hac yeri olarak kullanılmakta) gezileri. Gezinin ardından, şehir merkezindeki otelimize dönüş. Akşam yemeği yerel bir restoranda. Geceleme otelde.

Buhara - Şehrisebz – Semerkant
Sabah, Buhara’dan 280 kilometre uzaklıktaki Semerkant’a doğru otobüsle hareket. “yeşil şehir” anlamına gelen, Pamir Dağı’nın eteklerindeki Şehrisebz’e doğru yola devam. Türk-Moğol soyundan gelen Timur’un 1336 yılında doğduğu, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Şehrisebz (eski Keş) gezisi. Şehir, Timur’un yaptırdığı yazlık konutu Ak Saray’ın harabeleri, sarayın bahçesindeki savaşçı’nın büyük heykeli ve Dorus Saidat anıt kompleksi ile ünlü. Timur, yazlık sarayı yakınlarında, genç yaşta ölen iki oğlu Cihangir ve Ömer Şah için ve kendisi için de bir mezar odası bulunan bir türbe-cami kompleksi inşa ettirmişti. Özbekçe “demir” anlamına gelen Timur, Çin sınırından Ege Denizi’ne kadar, o günkü dünyanın büyük bir bölümünü ele geçirmişti. Fakat Amir Timur Çin seferine çıkarken Otrar’da (güney Kazakistan) beklenmedik ölümünden sonra, bedeni mumyalanarak defnedilmek üzere, Şehrisebz’in yerine başkent Semerkant’a götürüldü. Şehrisebz ayriyeten Timur’un büyük torunu Uluğ Bey tarafından 1437 yılında yapılmış olan Kok Gumbaz Camisi ve meditasyon evi olarak bilinen Dorut Tilovat’a ev sahipliği yapmakta. Yerel bir restoranda öğle yemeği ve gezinin ardından Semerkant’a doğru yola devam. Akşamüstü Zeravşan Irmağı vadisinde bulunan Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Semerkant’a varış ve otele yerleşme. Akşam yemeği yerel bir restoranda. Geceleme otelde.

Semerkant
Semerkant tarihi kenti dünya kültürlerin kavşağı ve buluşma noktasıdır. Antik Efrasiyab olarak M.Ö. VII. yüzyılda kurulan Semerkant, XIV.-XV yüzyıllar arasında ki Timurlu döneminde nakış gibi işlenmiş, görkemli binalarla donatılarak altın çağını yaşamış. Savaşçı ve sert kişiliğiyle hızla yükselen Timur, Barlas aşiretinin lideri oldu. Gençken bir savaşta yaralanan Timur’un ayağı aksak olmuştu. Bu yüzden düşmanları Timur “Lenk” (Aksak Timur) lakabını taktı. Soylu bir aileden gelmediği için Han olamayan Timur’a Amir denmiş. Timur gerçekten büyük bir stratejist ve muzaffer bir komutan idi fakat imparatorluğunu kurarken acımasız ve gaddar olduğu için çok kan döktü. Ancak fethettiği şehirlerden çok sayıda bilim adamı, mimarı ve sanatçıyı başkenti Semerkant’a getirdi ve yağmalarla ele geçirdiği büyük servetle zamanın en görkemli şehrini ve bilim merkezini yarattı. Büyük torunu Uluğ Bey ise, imparatorluğun bu altın çağına ilim ve irfan kattı. İki gün boyunca UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Timur’un efsane başkenti ve çevresinin keşfi: Uluğ Bey tarafından kurulmuş ve bizzat kendisinin burada matematik ve astronomi dersleri verdiği yıldızlarla bezeli Uluğ Bey Medresesi, aslan ve ceylan figürleri ile süslenmiş Şir Dor Medresesi ve altın süslemeli Tellakari Medresesi ile çevrili Semerkand'ın Kalbi Registan Meydanı; Timur’un eşi Bibi Hanım için yaptırdığı, çinileriyle ve Kufi yazılarla süslü Bibi Hatun Camisi. Her türlü ürünün bulunduğu, İpek Yolu’nun en büyük pazarlarından olan meşhur Siyab Pazarı’nda serbest zaman. Son olarak da Efrasiyab gezisi. Semerkant şehrinin bilinen ilk yerleşimi Efrasiyab höyüğü 1220’li yıllardaki Moğol İstilası sırasında tahrip edilerek terk edilmiş. Fakat tepede bulunan Şah-ı Zinde Türbesi nedeniyle önemini hiçbir zaman yitirmemiş. 676 yılında Maveraünnehir’de Müslümanlığın yayılmasına çalıştığı sırada öldüğü rivayet edilen Hz. Muhammed’in yeğeni Kasım b. Abbas’ın mezarının etrafında daha sonraki dönemlerde yapılan türbelerle oluşan bu yapılar topluluğu, Kasım bin Abbas’ın şehit olmasına izafeten Şah-ı Zinde (Yaşayan Şah) olarak isimlendirilmiş. Şah-ı Zinde mezarlığı kompleksi gezisiden sonra, antik kentin tarihine ışık tutan Efrasiyab Arkeoloji Müzesi gezisi. Özbek millî kıyafetleri millet kültürünün ayrılmaz bir parçası. Özbekistan’ın düğün, milli danslar, sanat, tarihi giysi gibi geleneklerini daha iyi tanıyacağınız Tarihi Kiyafetler Tiyatrosu’nda gösteri izleme. Öğle yemeği ve akşam yemeği yerel bir restoranda. Geceleme otelde.

Semerkant – Taşkent
Kahvaltının ardından, Semerkant gezisine gösterişli kapısı ve kubbesiyle Gur Amir olarak adlandırılan ve aynı zamanda bir aile kabristanı olarak kullanılan Timur’un Türbe’si ile devam. Türbede ayrıca Timur’un oğulları Mîran Şah ve Şâhruh ile birlikte diğer iki torunu Pîr Muhammed Mirza ve Uluğ Bey, hocası Aziz Nur Seyyid Bereke gömülüdür. Ardından Uluğ Bey Rasathanesi gezisi. Dedesinin aksine Ulu Bey ülkeler fethetmekten ziyade, gökyüzü âleminde araştırmalar yapmayı, gök kubbenin sırrını çözmeye çalışmayı tercih etmişti. Timur’un torunu büyük matematikci ve gökbilimci Uluğ Bey tarafından 1428 yılında şehrin yakınlarında bir tepede yaptırılan rasathane, Semerkant’ın bilimde ulaştığı en yüksek noktayı temsil etmekte. 48 metre çapında, 3 katlı ve yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki gözlemevi, medresesinde yapılan matematik ve astronomi çalışmalarını pratiğe uygulamak için ve ilim dünyasına sunmak gayesiyle yapılmıştı. Rasathane 1449 yılında Uluğ Bey'in öldürülmesinden hemen sonra dindar fanatikler tarafından kısmen yıkıldı ve kütüphanesi yağmalandı. Daha sonra, geleneksel bir kağıt atölyesini ziyaret. Semerkant şehrinin diğer bir özelliği ise dut ağacı liflerinden üretilen meşhur Semerkant kağıdı imalâtıdır. Kağıt, Çin'den, Orta Asya'ya oradan da İran'a geçti. Çin'in dışında ilk defa Semerkant'ta kağıt yapım merkezi kuruldu. X. Yüzyıla kağıt yapımında başka merkezlerin ortaya çıkmasına rağmen Semerkant rekabet edilemez yüksek kaliteli kağıt üreten bir merkez olarak kendi statüsünü korudu. Konak şeklindeki geleneksel bir milli Özbek evinde öğle yemeğinden sonra, Semerkant’tan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta modern İslam mimarisinin bir örneğini olan İmam Buhari Kompleksi gezisi. İslam dininin en büyük muhaddisi sayılan İmam Buhari’nin türbesinin içinde bulunduğu bu anma kompleksi 1998 yılında inşa edilmiş. Akabinde tren istasyonuna transfer ve saat 17:00’de Afrosiyab hızlı treni ile hareketle, saat 19.10’da Taşkent’e varış. Akşam yemeğinin ardından otele transfer. Geceleme otelde.

Taşkent
Kahvaltının ardından, Orta Asya'nın en yüksek nüfusuna sahip olmasına rağmen mimari yapısı ve büyük yeşil alanları ile en güzel şehirlerinden biri olan Taşkent’in keşfine devam. İlk olarak, Taşkent’in kutsal kalbi Hast İmam (Hazreti İmam) Meydanı gezisi: XVI. yüzyılda Şeybaniler zamanında Taşkent'i yöneten Timur’un torunları tarafından inşa edilmiş Barak Han Medresesi; baş Cuma Cami olarak kullanılan Tila Şeyh Camii. Cami’nin kütüphanesinde Irak seferinden dönen Timur tarafından Semerkant'a getirilen, Halife Osman’ın VII. yüzyıldan kalma orijinal Kur’an-ı Kerim’i sergilenmekte... Daha sonra, hala ticarette taşıdığı önemi gözlemleyebileceğiniz tarihi Chorsu Çarşısı; 1978 yılında hizmete giren ve Orta Asya'nın ilk metrosu olan, her istasyonu farklı mimari biçimlerde yapılmış ayrı bir tarzda dekore edilmiş olan Taşkent metrosu gezilecek yerler arasında. Öğle yemeği geziler esnasında yerel bir restoranda. Oteldeki odalarınızı akşam üstüne kadar kullanabilirsiniz. Yerel bir restoranda veda yemeğinin ardından havaalanına transfer.

Uçak Dahil Tur Ücretleri

İki kişilik odada kişi başı : 2.385 USD
Tek kişilik oda farkı : 245 USD

Ücrete dahil olan hizmetlerimiz

-İstanbul/Taşkent/Nukus; Urgenç/Buhara ve Taşkent/İstanbul uçak biletleri (ekonomi sınıfı);
-2. günden 10. güne kadar 9 akşam yemeği;
-2. günden 10. güne kadar 9 öğle yemeği;
-4. gün tarihi bir medresede folklorik gösteriler eşliğinde aksam yemeği;
-Programdaki geziler ve ören yerleri girişleri;
-Yerel rehber ve şoför bahşişleri;
-Rehberlik hizmetleri;
-Havaalanı vergileri;
-Özbekistan vizesi için davet mektubu;
-Seyahat sigorta paketi.

Ücrete dahil olmayan hizmetlerimiz

-Programda belirtilmeyen geziler;
-Tur lideri bahşişi;
-Her türlü kişisel harcama;

Vize

En az 6 ay geçerli pasaport gereklidir. Özbekistan için vize işlemleri acentemiz tarafından yürütülecektir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için katılımcıların gerekli evrakları en geç 14 Eylül 2017 tarihine kadar acentemize ulaştırmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU
Seyahate katılacak gezginlerin pasaportlarında (yeşil pasaportlar dahil) gidecekleri her ülke için, en az ve karşılıklı iki boş sayfaları olması gerekmektedir. Bazı ülkelerde karşılıklı iki sayfanın boş olmaması sorun yaratabilmektedir.

Web sitemizde yer alan hiçbir yurt dışı tur paketimiz dış hat uçuşlarınızı kapsamamaktadır. Bu kararımızın nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

• Daima tercih ettiğiniz bir havayolu olabilir. Muhtemelen fiyat ve yer kaygısı ile belirlenen bir havayolu ile uçmak zorunda kalmanızı, kısacası sizi bu konuda kısıtlamayı istemedik.
• Daima tercih ettiğiniz bir koltuk sınıfı (business ve first class gibi) olabilir. Muhtemelen fiyat kaygısı ile “economy” olarak belirlenen koltuk sınıfı ile uçmak zorunda kalmanızı istemedik.
• Üye olduğunuz bir mil programı olabilir. Bizim belirleyeceğimiz havayolu sizin mil programınıza dahil olmayabilir. Mil kaybına uğramanızı istemedik.
• Uçak biletinizi birikmiş millerinizle alıyor olabilirsiniz. Milleriniz dururken ayrıca bize ödeme yapmanızı istemedik.
• Uçak biletlerinizi daima belli bir seyahat acentesinden aldığınız için bazı avantajlara sahip olabilirsiniz. Kayıplarınıza rağmen bu hizmeti bizden almak zorunda kalmanızı istemedik.

“Yukarıdaki durumlar benim için geçerli değil, bu hizmeti de sizden almak istiyorum” diyorsanız arzu ettiğiniz havayolu ve koltuk sınıfı için;

• mümkün olan rezervasyonu,
• mümkün olan en iyi fiyatı,
• mümkün olan en iyi ödeme koşullarını,
• uçuşunuzun mil programınıza kayıt ettirilme işlemini,
• ve bizden talep edeceğiniz diğer uçuş işlemlerinizi,

sunmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Milli havayolları rezervasyonlarının dışında yurt içinde ve dışında özel jet ve helikopter kiralama, denizyolu, demiryolu ve karayolu taşıma hizmetleri de sunmaktayız.

Her tür ulaşım talebiniz için başka bir kişi ya da departmanla değil, yine ürün sorumlunuzla görüşmeniz yeterli olacaktır.

Keyifli bir seyahat dileriz.

Vize başvuru koşulları milliyetlere göre değişkenlik gösterdiği için, Türk pasaportu olmayan konuklarımızın kendi temsilciliklerine müracaat etmelerini öneriyoruz. Bu nedenle, belli bir hizmet bedeli karşılığında olmak üzere sadece Türk pasaportuna sahip konuklarımız için vize aracılık hizmeti sunmaktayız.

Bilgilendirme amacıyla sunduğumuz buradaki koşullar sık sık ülke konsoloslukları ve büyükelçilikleri tarafından değiştirildiği için, vize başvurunuz sırasında mutlaka kontrol edilmeli ve en güncel bilgi talebinde bulunulmalıdır.

Vize ile ilgili bilgi ve aracılık hizmetlerimizden yararlanma taleplerinizi vize departmanımıza yönlendirmekteyiz.

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İşverenler için;

1. Şirketin antetli kağıdına ilgili makama hitaben turistik/ticari amaçlı vize talebinizi belirten dilekçe (yetkili kişi veya kişilerce kaşe ve imza).
2. Ticaret veya sanayi odasından son 6 ay tarihli faaliyet belgesi.
3. Vergi levhasının fotokopisi (güncel tarihli).
4. Firmanızın imza sirküleri (fotokopi).
5. Ticari sicil gazetesi (ortak iseniz isminizin geçtiği yeri işaretleyiniz).
6. Şahsi veya firmaya ait banka cüzdanları.
7. Yeni çekilmiş 2 adet dijital vesikalık (arka fon beyaz).

Çalışanlar için;

İşverenler için 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu maddelerde istenen evrakların yanı sıra;

1. Çalıştığınız firmanın antetli kağıdına, yetkili kişi tarafından yazılmış ve imzalanmış olarak seyahatin amacını belirten dilekçe.
2. S.S.K. işe giriş bildirgesi (S.S.K. Onaylı fotokopisi).
3. Son üç aylık maaş bordronuzun fotokopileri veya asılları.

Ev Hanımları için;

1. İlgili makama hitaben dilekçe.
2. Gayrimenkullerin fotokopisi (ev, arsa, devre mülk v.b).
3. Eşinizin iş durumunu belirten belgeler (iş durumuna göre İşverenler veya çalışanlar için istenen belgelerin tümü).
4. Şahsi banka hesap cüzdanı.

Emekliler için;

1. İlgili makama hitaben dilekçe (turistik amaçlı vize talebi).
2. Emekli cüzdanı ve maaşın aldındığı bankaya ait hesap cüzdanı.
3. Gayrimenkullerin fotokopisi (ev, arsa, tapu, v.b fotokopileri).

Öğrenciler için;

1. İlgili makama hitaben dilekçe (ilgili makama turistik vize amaçlı).
2. Okuldan alınmış öğrenci belgesi.
3. Ebeveynlerin iş durumunu gösteren belgeler (işveren, çalışan veya emekli belgeleri).

Yukarıda sıralanan belgelere ilaveten bazı konsoloslukların istediği ek belgeler aşağıda
listelenmektedir.

İTALYA

• Vize başvuru formu (büyük harflerle doldurulmalıdır).
• 1 adet dijital ve arkası beyaz fonlu vesikalık.
• Pasaportun 1,2,3,4 ve son sayfası ile işlenmiş Schengen vizelerinin (varsa) olduğu sayfaların fotokopisi.
• Pasaportta boş vize sayfası.
• Gidiş ve dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 Euro’luk seyahat sağlık sigortası.
• Çalışılan firmadan, firmanın antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben “her türlü kaza ve hastalık durumunda tüm masraflar şirketimiz tarafından derhal karşılanacaktır” yazısı.
• İtalya’dan davet mektubu.
• Davet mektubu yollayan firma ticari sicil kaydını İstanbul’daki konsolosluğa ve davet edilen firmaya fakslamalı, firmaya gelen bu faks başvuru belgelerine dahil edilmelidir.
• Son 1 yıllık imza sirküleri.
• Son 3 aylık faaliyet belgesi (orijinali).
• Son 4 aylık SSK prim bildirgesinin aslı ve fotokopisi.
• Son 4 aylık maaş bordrosu.
• Bankadan şirketin son 6 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap bilgileri.
• İtalya’da kalınacak otel rezervasyonunu belgeleyen teyid yazısı ve gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonunun fotokopisi.

İSVİÇRE

• İlk kez İsviçre vizesi için müracaatlarda kısa süreli vize verilmektedir.
• Daha önce İsviçre vizesi alınmamış ise ticari müracaatta İsviçre’den davetiye konsolosluğa fakslanmalı ve fotokopisi konsolosluğa verilecek belgeler arasına konmalıdır.
• Turistik müracaatta mutlaka güncel olarak banka cüzdanı veya kredi kartı fotokopileri belgeler arasına konmalıdır.
• Başvuru formunda İsviçre’ye gidiş nedeni net bir şekilde belirtilmelidir.

ALMANYA

• Almanya’dan daha önce alınmış Schengen vizeniz yoksa müracaat şahsen yapılmalıdır.
• Ticari vize müracaatında, yolcunun Almanya’ya gidiş tarihi belli değilse dilekçede tarih belirtilmemeli “yapılacak ticari ziyaretten dolayı” ifadesi kullanılmalıdır.
• 2 adet dijital vesikalıkta da fon beyaz ve vesikalıklar en fazla 6 ay içinde çektirilmiş olmalıdır.
• Başvuru dilekçesinde mutlaka gidiş sebebi, gidiş tarihi, giden kişinin çalıştığı şirketteki görevi yazılı olmalıdır. Dilekçenin içeriğinde “tüm Schengen ülkelerinde doğabilecek kaza ve hastalık durumlarında masraflar şirketimiz tarafından derhal karşılanacaktır. Müracaat eden şahsın vize bitim süresi dolmadan tekrar yurda döneceğini taahhüt ederiz” ibaresi mutlaka bulunmalıdır.
• Çalışılan firmadan, firmanın antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılmış “tüm Schengen ülkeleri dahilinde her türlü kaza ve hastalık durumunda tüm masraflar şirketimiz tarafından derhal karşılanacaktır” yazısı, başvuru belgeleri içine konulmalıdır.
• Gidiş ve dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 Euro’luk seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
• Form ve taahhütname seyahat edecek kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

FRANSA

• Fransa’da kalınacak otel rezervasyonunu belgeleyen konfirmasyon yazısı ve Fransa’ya gidiş, dönüş uçak bileti fotokopisi başvuru belgelerinin arasında olmalıdır.
• Gidiş ve dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 Euro’luk seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
• Ticari müracaatlarda Fransa’dan gelmiş ticari davetiye olmalıdır.

ÇEK CUMHURİYETİ

• Vize 5 iş günü içinde teslim edilir.
• Geçerli pasaport, pasaportun bitim süresi dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır. Ayrıca pasaportun resimli sayfasının, geçerlilik süresi sayfasının ve kimlik bilgileri olan en arka sayfasının fotokopileri gerekmektedir.
• Seyahat eden her şahıs için okunaklı ve eksiksiz doldurulmuş ve pasaport sahibi tarafından imzalanmış orijinal başvuru formu gerekmektedir. Form büyük harflerle her kutuya bir harf gelecek şekilde doldurulmalı ve kutuların dışına hiçbir şey yazılmamalıdır. Başvuru formları vize bölümü çalışma saatleri içinde vize bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
• Yakın zamanda çekilmiş 2 adet orijinal 3,5 cm x 4,5 cm boyutunda vesikalık fotoğraf. Fotoğraf dijital ve arka planı beyaz renk fonda olmalıdır.
• Gerekli görüldüğü taktirde konsolosluk yetkilileri başvuru sahibinden ek belgeler isteyebilir.
• Vize işlemleri ücretsizdir. Vize harcı yoktur.
• Şahsi banka hesap cüzdanı veya kredi kartlarının fotokopisi.

HOLLANDA

• Hollanda’da kalınacak otel rezervasyonunu belgeleyen teyid yazısı ve gidiş-dönüş uçak bilet rezervasyonunun fotokopisi.
• Gidiş ve dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 Euro’luk seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

İNGİLTERE

• Seyahatten en az 3 hafta önce başvuru yapılmalıdır.
• 2 adet dijital vesikalık, arka fonu beyaz, en fazla 6 ay önce çekilmiş olmalıdır.

BELÇİKA

• Belçika’ya turistik, ticari ve diğer her türlü müracaatın şahsen yapılması Konsolosluk tarafından zorunlu kılınmaktadır.

MISIR

• Vize 7 iş gününden önce teslim edilmemektedir.
• Müracaat sırasında tüm evraklar alınıp, pasaport geri verilmektedir.
• 5 iş günü sonra konsolosluk telefon ederek pasaportu talep etmektedir. Pasaport konsolosluğa verildikten sonra 2 iş günü içinde vize verilip iade edilmektedir.
• Turistik vizeler 2 iş günü içinde teslim edilmektedir.

AVUSTRALYA

• Tüm başvuru evraklarının Türkçesi ile birlikte İngilizcesi de istenmektedir.

AMERİKA

• Amerika’ya turistik, ticari ve diğer her tür müracaatın şahsen yapılması Konsolosluk tarafından zorunlu kılınmaktadır.

Yukarıdaki bazı Schengen ülkelerinin dışında kalan aşağıdaki tüm Schengen ülkelerine vize başvurularında gidiş ve dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 Euro’luk seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.

• Avusturya (sadece şahsi başvurular kabul edilmektedir).
• Belçika (sadece şahsi başvurular kabul edilmektedir).
• Danimarka
• Finlandiya
• İzlanda
• İspanya (90 günü aşmayan turistik gezilerde yeşil pasaport sahiplerine vizeye gerek yoktur).
• İsveç
• Lüksemburg
• Norveç
• Portekiz
• Yunanistan

SEYAHAT SİGORTASI

Turizm Bakanlığı’mızın değerli katkıları ile değiştirilmiş olan 1618 sayılı turizm yasası ile, geri dönüş teminatını kapsayan seyahat sigorta paketi yurt dışı seyahatlerde zorunlu hale geldi. Artık birçok ülke konsolosluğu vize vermek için en az 30.000 Euro teminatı içeren sağlık sigortasını şart koşuyor.

Hiç arzu etmediğimiz halde seyahatiniz sırasında sağlık problemleri yaşayabilir ve yüksek tedavi/bakım giderleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bagajınızı, biletinizi kaybedebilir, hırsızlık vakaları ile yüz yüze gelebilirsiniz. Bu ve buna benzer durumlarda herhangi bir maddi kayba uğramamanız için mutlaka bir seyahat sigortası yaptırmanızı öneriyoruz.

SAĞLIK SİGORTASI

Eğer sağlık sigortanız var ise seyahate çıkmadan önce lütfen yurt dışında geçerliliğini ve sağlık dışında kayıp bagaj, kayıp bilet, hırsızlık, kanuni işlemler gibi konuları kapsayıp, kapsamadığını kontrol ediniz. Bazı sigortalar oldukça ucuz olup bahsettiğimiz başlıkları kapsasa dahi limitleri yeterli olmayabilir. Bir sigortada bilmeniz gereken en önemli konu kapsadığı durumlar ve her durum için sunulan teminat limitleridir.

SEYAHAT İPTAL SİGORTASI

Siz değerli gezginlere hemen hepsi sıra dışı ve özel organizasyonlar içeren, piyasadaki diğer alternatifleri ile kıyaslandığında çok daha önceden kayıt yaptırılması gereken tur paketleri sunuyoruz. Tur kayıt işlemlerinizi yaptırdıktan sonra sizin kontrolünüz dışında nedenlerle turunuzu iptal etmek ya da ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu ve buna benzer durumlarda maddi kayba uğramamanız için mutlaka seyahat iptal sigortası yaptırmanızı öneriyoruz.

Eğer seyahat, sağlık ve iptal sigortanız yoksa, uyarımızı dikkate alarak kayıt işlemleriniz sırasında ürün sorumlularımızdan bu hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almanızı ve önereceğimiz ya da farklı bir sigorta şirketi aracılığıyla sizi her tür maddi ve manevi kayıptan koruyacak olan sigortanızı mutlaka yaptırmanızı öneririz.

DEVRİ ALEM YURT DIŞI TUR PAKETİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bir tur operatörü olan Devri Alem Turizm Yatırım Danışmanlık A.Ş. (ki bundan böyle kısaca Devri Alem olarak anılacaktır) bu sitede ve diğer medya araçlarında duyurulan ve tanıtılan tüm tur paketlerinin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için seçkin ve kaliteli seyahat acenteleri ve turizm şirketleri (ki bundan böyle kısaca tedarikçiler olarak anılacaklardır) ile çalışmaktadır. Buna karşılık adı geçen tedarikçiler ise taşıyıcı firma, otel, yer hizmetleri ya da söz konusu turla ilgili diğer hizmetleri yerine getiren firmaların (ki bundan böyle alt tedarikçiler olarak anılacaklardır) yalnızca aracısı konumundadırlar. Tur paketlerine dahil olan veya müstakil olarak satışa sunulan havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile taşıma hizmetlerinde, bu hizmetleri sağlayan taşıma şirketleri, yalnızca yükümlü oldukları hizmetlerden sorumludurlar. Satın alınan taşıma hizmetine ilişkin biletlerde belirtilen hüküm ve yükümlülükler yalnızca bileti satın alan gezgin ile taşıyıcı firma arasında geçerlidir. Taşıyıcı firma gezginlerin araçta olmadıkları ya da yolculuk süresi dışındaki herhangi bir eylem, ihmal ya da olaydan sorumlu tutulamaz.

Devri Alem, tedarikçileri ve tur yöneticileri aşağıdaki yükümlülüklerden muaftırlar :

a-) Adı geçenler dışında doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir başka tedarikçinin ihmali yüzünden ya da, havayolu, demir, deniz ya da karayolu taşıtında olası herhangi bir yetersizlik ya da arıza sonucunda meydana gelebilecek hasar, eşya kaybı yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek herhangi bir durum,

b-) Gecikme, iptal ya da herhangi ülke hükümeti, hükümet temsilcisi, aracısı ya da kanun, düzenleme, kararname ve resmi bir gelişme yüzünden uğranabilecek kayıp, hasar, gecikme, iptal, engellenme, grev durumu; doğal felaketler nedeniyle meydana gelebilecek ve kontrol dışı gelişebilecek yangın, sel, savaş, ayaklanma, terör, ihtilal, hastalık, karantina, salgın hastalık, hırsızlık olayları. Gezgin, bu nedenlerden dolayı uğrayacağı herhangi bir kayıp, hasar, yaralanma ya da vefattan Devri Alem ve/veya anlaşmada adı geçen tedarikçilerini ya da tur yöneticisini sorumlu tutamaz.

Devri Alem ile tur paketi anlaşması yapmış bulunan gezgin, kendisini ya da diğer gezginleri zora sokacak herhangi bir zihinsel, fiziksel ya da buna benzer bir sakatlığı, yetersizlik ya da bozukluğu olmadığını taahhüt eder. Herhangi bir gezgini kabul etme, reddetme ya da listeden çıkarma hakkı tümüyle Devri Alem ve/veya anlaşmada adı geçen tedarikçilere aittir.

Ne Devri Alem, ne de tedarikçileri ve tur yöneticileri, iade edilemez/değiştirilemez bir taşıyıcı biletinin gezgin tarafından kaybedilmesi, değiştirilmesi ve/veya iptali nedeniyle doğabilecek ceza ödemelerinden ve maddi kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bagaj ve şahsi eşyalar her koşulda gezginin yükümlülülüğü altındadır.

Devri Alem ve tedarikçileri, herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmaksızın ve her hakkı saklı kalmak koşuluyla, gerekli gördükleri hal ve koşullarda ya da gezginlerin rahatlığı ve güvenliği için gerekli gördükleri durumda açıklanan tur programını iptal etmeye ve/veya değiştirmeye yetkilidirler.

Fiyatlar: Aksi belirtilmedikçe fiyatlar, bir odayı ya da kabini ya da kompartmanı iki kişinin paylaşması esası üzerinden kişi başı olarak hesaplanır. Tüm fiyatlar ve yol giderleri Avro olarak belirlenmiştir. Fiyatlar Devri Alem’in günlük olarak belirlediği cari döviz kurları üzerinden hesaplanır. Devri Alem ilan ettiği liste fiyatlarına sadık kalmaya çalışır ancak duruma göre ek ücretler söz konusu olabileceği için ödeme anında sunulan fiyatlar geçerlidir.

Yasal Katılma Hakkı: Yaşı 18’in altında olanlar baştan sona tüm turu bir aile üyesinin refakatinde gerçekleştirmek zorundadırlar. Aile turlarında çocuklar gezi programında belirtilen yaşın altında olamazlar. Yaşları ne olursa olsun, tüm gezginlerin sağlık açısından tura katılabilir durumda olmaları gerekir.

Ödeme, iptal ve iade koşulları: Devri Alem ve tedarikçilerinin düzenlediği turlara kayıt yaptırabilmek için tur bedelinin %35’i oranında depozito ödenmesi gerekmektedir. Kalan meblağ tur başlangıç tarihinden en geç 60 gün öncesinde tahsil edilir. Devri Alem, tur başlangıç tarihinden 60 gün öncesine dek ücretin tümü ödenmemişse, rezervasyonu geçersiz kılma hakkına sahiptir. Tur başlangıç tarihine 60 gün ve daha az kala yapılan kayıt başvurularında, tur ücretinin tamamının ödenmesi zorunludur. Tüm iptal başvuruları yazılı olarak yapılmalıdır. Tur iptal başvuru geçerlilik tarihi postalama tarihinden itibaren hesaplanır. Hareket tarihine 120 ve daha fazla gün kala yapılan iptallerde depozitodan, idari gider ücreti karşılığı olan 200 Avro düşüldükten sonra geri kalan meblağ iade edilir.
Hareket tarihine 120 gün ve daha az kala yapılan iptaller için kişi başına tahakkuk eden cezai kesinti tutarları aşağıdaki gibidir:

Hareket tarihinden 119 - 61 gün önce yapılan iptallerde : depozitonun% 100’ü yanar (iade edilmez),
Hareket tarihinden 60 - 45 gün önce yapılan iptallerde : tur ücretinin % 50’si yanar (iade edilmez),
Hareket tarihinden 44 – 0 gün önce yapılan iptallerde : tur ücretinin %100’ü yanar (iade edilmez).

Bu koşullar aynı zamanda tur paketi öncesi veya sonrası için gezgin tarafından özel olarak talep edilen ve/veya tur paketinin gerekliliği olarak Devri Alem tarafından sunulan seyahat hizmetlerinde de geçerlidir.

Bazı tur paketleri için depozito, ödeme, iptal ve cezai kesinti şartları ve uygulamalarında farklılıklar olabilir; bu durum gezgine rezervasyon sırasında acente yetkilisi tarafından bildirilir.

Tur paketine dahil olan ve/veya müstakil olarak satılan taşımacılık biletlerinde, taşımacı şirket tarafından uygulanan koşullar geçerlidir.

Herhangi bir nedenle başlanan bir geziyi yarıda bırakma durumunda kullanılmamış hizmetler için geri ödeme söz konusu değildir. Tur paketi bir bütündür ve kullanılmayan kısmı için herhangi bir iade ödemesi yapılmaz. Devri Alem geziye, ekonomik açıdan anlamlı olmayacak düzeyde, az sayıda katılım söz konusu olması durumunda ya da, iyi niyet çerçevesinde, güvenlik, sağlık ya da huzur açısından sakıncalı gördüğü bir durum varsa, geziyi iptal etme hakkına sahiptir. Devri Alem, hareket tarihinden önce geziyi iptal etmesi durumunda, gezi ücretinin tamamını gezgine iade eder. İade ödeme, sadece tur paketi bedeli için geçerli olup, müstakil alınmış taşıma bileti ya da vize giderleri gibi tur paketine dahil olmayan giderleri kapsamaz. Başlamış bir turun iptal edilmesi durumunda ise iade edilen ücret, turun geri kalan gün sayısı esas alınarak geri ödenir.

Bu sözleşmeyi imzalayan gezgin ile aynı kayıt işlemine dahil olan tüm gezginler, sözleşmeyi bizzat imzalamamış olsalar dahi, bu sözleşmede yer alan tüm koşulları otomatik olarak kabul etmiş sayılırlar.

Seyahat, sağlık ve iptal sigortası ek ücrete tabi olup gezginlere önemle tavsiye edilir.

Program değişikliği : Devri Alem ve tedarikçilerinin gezi programı ve personelini değiştirme hakları saklıdır. Açıklanan programa sadık kalınması için tüm çabalar gösterilecek olsa da son açıklanan program sonrası yine de değişiklikler yapılabilir.

Sağlık koşulları : Gezginlerin zihnen ve bedenen sağlıklı olmaları gerekir. Özel bakım, diyet ya da tedavi gerektiren herhangi bir fiziksel durumun rezervasyon sırasında yazılı olarak mutlaka Devri Alem’e bildirilmesi zorunludur. Devri Alem ve tedarikçileri kayıt başvurularını kabul etmeme, ya da diğer gezginlerin sağlık ve huzurlarını temin ya da yararlı olacağına inandıkları herhangi başka bir nedenle bir veya daha fazla gezgini geziden çıkarma hakkına sahiptirler.

Tıbbi önlemler : Devri Alem ve tedarikçileri; vahşi doğa koşullarında gerçekleştirilecek olan gezilerde ve amazon gibi benzeri bölgelerde ya da Afrika ülkelerinde, CDC (Hastalık Denetim Merkezi) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kurallarınca sarı humma, sıtma vb gibi aşıları zorunlu kılabilir.

Fotoğraf ve Video çekimleri : Devri Alem ve tedarikçileri gezi boyunca fotoğraf ya da video görüntüleri kaydetme ve bu görüntüleri tanıtım amacıyla kullanma hakkına sahiptirler. Devri Alem şirketiyle tur paketi kayıt sözleşmesi imzalayan gezginler, görüntülerinin tanıtım amacıyla kullanılacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Görüntülerinin kullanılmasını arzu etmeyen gezginlerin kayıt sırasında kimlik bilgilerini seyahat danışmanlarına vermeleri ve isteklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Diğer koşullar : Bu sözleşmeye ek olarak gerekli görülen başka koşul, düzenleme ve bilgi/belge talebi gezginlere gezi öncesi Devri Alem tarafından posta yoluyla bildirilir.

Devri Alem ile imzalanan işbu sözleşmeyle gezgin, söz konusu sözleşme şartlarını ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

» 2017 Yılı Şeker Bayramı 25 - 27 Haziran Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelmektedir. Tatilinizi bu tarihe göre planlayabilirsiniz.
» 2017 Yılı Kurban Bayramı 1 - 4 Eylül Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerine denk gelmektedir. Tatilinizi bu tarihe göre planlayabilirsiniz.
» 2013 Mayıs ayından geçerli olmak üzere Türk vatandaşları Botswana'ya VİZESİZ girebileceklerdir.
» Norveç Fiyordları'nda Kuzey Işıklarını seyretmek için Devrialem Turizm'le irtibata geçin. Firmamız Norveç Fiyordları turlarının tek ismi HURTIGRUTEN CRUISES'in Türkiye tek yetkili satış acentasıdır.
» Devrialem Turizm dünyanın en ünlü safari firması WILDERNESS SAFARIS'in Türkiye tek yetkili satış acentası olmuştur.
Yeni düzenlediğimiz tur ve gezilerimizden haberdar olmak, fırsatlarımızdan faydalanmak için bültenimze kayıt olabilirsiniz.